Åldrande hud innebär att huden har en minskad kollagenproduktion, huden förlorar sin elasticitet.

Det finns en mängd olika typer av behandlingar som vi kan erbjuda för just din hud. Solvanor, hudtyp och rökning påverkar hur din hud åldras.

Man kan med hjälp av behandling eller kombinationer av några olika behandlingstyper få resultat. Efter konsultation kommer vi kunna skapa en behandlingsplan tillsammans med dig för att få en individuell plan.

  • Co2 Laser (mer info om metoden finns att se på denna länk)
  • Fillerbehandling
  • Mesoterapi
  • Microneedling 
  • Trådlyft (läs mer om detta här)
  • Botulinumtoxin (typ A), är en injektionsbehandling som blockerar den nervsignal som gör att en muskel dras samman och därmed minskar muskelns aktivitet. Genom att tillfälligt förlama muskeln blir huden i området slätare då linjer och rynkor som skapats av ansiktsmimik mjukas upp och blir mindre synliga.

En av världens vanligaste medicinska estetiska behandlingar och de vanligaste behandlingsområdena är mellan ögonbrynen, kråksparkar runt ögonen och de horisontella linjerna i pannan. Andra användningsområden är behandling av överdriven svettning, migrän, tandgnissling och olika muskelspasmer. Resultatet av behandlingen är beroende av att rätt mängd injiceras på exakt rätt plats och det ställer stora krav på den som behandlar.

En behandling går snabbt och innebär i regel ingen konvalescenstid. Resultatet syns efter några dagar men det kan ta upp till några veckor innan den totala effekten syns. För att bibehålla resultaten bör behandlingen upprepas efter ungefär tre till sex månader. Normalt sett behandlar man först och främst redan uppkomna rynkor och linjer. Ibland kan förebyggande behandling genomföras, till exempel om man har starka anlag för att utveckla mycket rynkor.

Share This