Ultra V Trådlyft, ett icke – kirurgiskt lyft för omedelbar och långvarig föryngring.

Vad är Ultra V Trådlyft?

Ultra V Trådlyft har snabbt blivit en ledande metod bland hud-föryngrings behandlingar. Anledningen är att patienterna snabbt och effektivt upplever utmärkta estetiska resultat utan narkos, intensiv smärta eller lång konvalescens. Det är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod som används för att lyfta, strama till samt öka hudens elasticitet. Resultatet blir övertygande, förloppet är komplikationsfritt och individen kan omedelbart återgå till vardagen.
Vilka resultat kan förväntas?

Med Ultra V trådlyft uppnås ett naturligt lyft och därmed en föryngrande effekt med en fastare hudstruktur. Med hjälp av nedbrytbara PDO trådar, som sedan lång tid tillbaka använts vid kirurgi, stimuleras hudens vävnad och produktionen av kollagen och elastin ökar vilket ger en mer uttalad hudföryngring än vid t. ex. laserbehandling och påminner om ett ansiktslyft.

Hur länge håller effekten av Ultra V Trådlyft?

Omedelbart efter behandlingen märks ett tydligt lyft, men maximal effekt av Ultra V behandling ses efter 3 månader. Därefter håller effekten i cirka 1.5 år beroende på individens livsstil och typ av hud. Regelbundna ”touch up’s” för att bibehålla den föryngrade effekten längre rekommenderas.

Före och efter behandling

Vem passar att göra Ultra V Trådlyft? Ultra V trådlyft passar både kvinnor och män, yngre och äldre. Yngre kan göra behandlingen för att kontinuerlig bibehålla en ungdomlig hud och äldre för att få ett mer ungdomligt utseende.
30 minutes to turn back the clock

Fördelar med Ultra V Trådlyft
• Säker behandling
• Kort behandlingstid
• Tydliga resultat
• Inga ärr
• Kort återhämtningstid

Ultra  V  Trådlyft  genomförs  enbart  av  certifierade  behandlare.

Share This