Hudcancerscreening

Tillbaka

Hudcancerscreening

Det finns olika former av hudcancer; skivepitelcancer, basalcellscancer och malignt melanom och även olika former av förstadier till dessa. Hudcancer är en av de cancerformer som ökar allra mest och tidig upptäckt är viktigt.

Orsaken till hudcancer kan vara flera men den viktigaste riskfaktorn är UV strålning. Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer.

Hudcancer kan uppstå var som helst på kroppen. Det är viktigt att söka för leverfläckar /födelsemärken som förändras tex tillväxer eller ändrar färg. Sår som inte läker eller knutor i huden är också viktigt att kontrollera.

Hudläkargruppen erbjuder hudcancerscreening och prickkontroller. Vi har lång erfarenhet av diagnostik och behandling av hudcancer.

Boka tid

Registrera dig till vårt nyhetsbrev