Kärllaser mot ytliga/brustna blodkärl

Ytliga blodkärl/ådernät är ett vanligt problem i ansiktet. Orsakerna till ytliga ådernät kan variera och kan bero på till exempel rosacea eller mycket UV exponering. Även ärftliga faktorer kan ha betydelse för uppkomsten. Kärllaser används för behandling av ytliga ådernät. Den specifika våglängden absorberas i det röda blodkärlet och värme bildas som gör att kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas.

Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, d.v.s. ådernät, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns varierar antalet behandlingstillfällen. Du får en rodnad som går över efter stund o du kan återgå till dina vanliga aktiviteter direkt efter behandling.

Kontakta oss så berättar vi mer eller boka behandling direkt på vår hemsida,

Hur uppstår ytliga/brustna blodkärl

Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen. De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande, men man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.

Borttagning av kärl med Laser

Lasern är det främsta instrumentet att ta bort kärl med. Det avger ljus av en specifik våglängd från ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Värme bildas som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas. Detta kallas selektiv fotokoagulering, d v s man kan behandla en förändring i huden utan att omgivande vävnad skadas. Men detta förutsätter dock att huden inte är för mycket pigmenterad eftersom pigment också absorberar ljuset.

Kan alla blodkärl behandlas?

Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, d.v.s. mindre än 0.5 mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, d.v.s. brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Däremot kan inte åderbråck behandlas.

Att tänka på före behandlingen

Huden skall vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför viktigt att du inte är solbrun vid behandlingen. Detta gäller också s.k. brun utan sol. Det är därför man ofta inte kan behandla mörkhyade personer.

Behandlingstid

Efter en del förberedelser tar ett enstaka kärl av någon centimeters längd mindre än en minut. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur tätt kärlen ligger. För  behandling av ansikte hals och dekolletage räknar man med en behandlingstid på 30 -45 min

Behandlingsreaktioner under och efter behandling

Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket beror på flertal faktorer såsom hur mycket pigment finns i huden mm. En del tycker att det känns som om en gummisnodd spänns mot huden, men vanligen är behandlingen inte särskilt besvärande. Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp får man normalt en viss brännskada och därigenom svullnad och rodnad.

Detta försvinner dock inom ett par dagar. I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man INTE river på blåsorna då infektionsriken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkesliknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.

Man bör vänta med att sola i minst 4 veckor efter behandling.

Antal behandlingar

Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet finns varierar antalet behandlingstillfällen. Det är mycket individuellt hur många behandlingar som behövs. Vid tunna kärl i ansiktet kan det räcka med 1-2 behandlingar.

Behandlingsresultat

Man kan aldrig garantera att ett kärl försvinner, men som regel får man en avsevärd förbättring. På små kärl får man ett bättre resultat än på grövre varför behandlingar i ansiktet ger ofta fina resultat.

Boka en konsultation hos någon av våra erfarna experter och berätta vad du vill ha hjälp med så guidar vi dig till rätt behandlingsalternativ.

Vanliga frågor & svar

Alla våra behandlingar föregås av konsultation. Det rekommenderade valet av behandlingsform beror på din status och besvär. Därför inleder vi alltid med en läkarundersökning som kostar 1250 kr. Laser av blodkärl kostar ca 2500 kr per behandlingstillfälle.

Vi som utför behandlingen

På Hudlälkargruppen har vi en lång och bred erfarenhet av både medicinska hudproblem och estetisk hudvård och därmed kan vi ge en högspecialiserad helhetssyn för varje enskild patient. Bakom våra behandlingar finns alltid erfarna specialister inom dermatologi eller kirurgi.

I vår grupp ingår sjuksköterskor, undersköterskor samt hudterapeuter samtliga med bred erfarenhet och kompetens inom olika områden.